Projectes en curs


Progrés dels nostres projectes actuals

A Cuines Chacón apostem per un contacte directe amb el client a totes les fases del projecte. Des de el moment en que comença l’obra, seguim i supervisem de molt a prop l’evolució 5 top sexy outfit ideas 2017 del seu habitatge. Fem visites periòdiques per controlar a tot moment el seu projecte, i així poder mantenir una relació amb el procés de construcció. D’aquesta manera podem comunicar-nos amb el client amb informació actualitzada.